Rouwverwerking

Wat mij opviel in de afgelopen jaren, is dat er weinig aandacht is in onze maatschappij voor rouwverwerking. Het lijkt een soort taboe om er over te praten of om verdriet te mogen voelen en delen, zeker na het eerste jaar van het verlies. Ik krijg steeds meer cliënten in mijn praktijk die chronische fysieke klachten hebben, omdat men zich na het verlies van een dierbare zich er toch wel “over heen” moeten gaan zetten. Dit werkt immers niet zo. Het trok mijn aandacht en interesse en zodoende heb ik mij gericht op Massagetherapie en rouwverwerking. Ik heb extra Masterclasses gevolgd die officieel gecertificeerd zijn, waardoor ik nu een specialisatie Massagetherapie en Rouwverwerking heb. 

Massagetherapie en rouw

Rouw is de reactie op een verlies; verlies door overlijden, verlies van werk, relatie of gezondheid. Een van de ingrijpendste verliezen is verlies door de dood. Om verlies een plek in je leven te geven wordt er veel van je gevraagd. Het vraagt om tijd en aandacht. Het vraagt om alle emoties die er zijn te voelen en te doorleven. En tenslotte vraagt het om deze ervaring te integreren in je leven, zodat je verder kunt met je leven in plaats vooral bezig te zijn met overleven. Massagetherapie is ondersteunend in dit proces.

Als je in rouw bent heeft dat ook een fysieke weerslag. Misschien voelt je keel dichtgeknepen, heb je moeite diep te ademen, voelt je hele lichaam pijnlijk, ben je vermoeid en futloos of merk je juist dat je je lichaam helemaal niet kunt voelen. Door de massage nodig ik je uit contact met je lichaam te maken en aandacht te geven aan wat er te voelen en waar te nemen is. Dit kan op verschillende manieren een effect op je hebben. Het kan je ontspannen of je kunt juist gaan voelen waar de spanning zit. Je kunt emotioneel geraakt worden. En je kunt misschien weer contact maken met gevoelens die niet meer zo op de voorgrond staan, bijvoorbeeld je kracht of de rust in jezelf. De aanraking bij een massage kan ook als troostend ervaren worden. Troost is vaak wat je zo nodig hebt als je rouwt. Je kunt aandacht geven aan jezelf en jouw behoeften.

Voor wie?

  • Wanneer het overlijden (of ander verlies) nog heel “vers” is kan massage ondersteunend zijn in die eerste periode, waarin je soms nog nauwelijks beseft wat er gebeurt.
  • Wanneer het overlijden (of ander verlies) al wat langer geleden is en je het gevoel hebt dat je vast zit in gedachten of emoties en je daar bij stil wilt staan.
  • Wanneer je veel denkt en moeite hebt te gaan voelen.
  • Wanneer er een fysieke klacht is die je aandacht vraagt.
  • Wanneer je behoefte hebt aan aandachtige aanraking.