Protocol

Corona protocol Holos masseurs en massagetherapeuten!

 • Wij masseren alleen als wij zelf ook gezond zijn.

Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.

 • De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.

Wij onderwerpen ons aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van hun praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d. (zie bijlage 1)

 • In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen
 • Materialen die slecht schoon zijn te maken (bijv. kussentjes, klankschalen, kaarsjes e.d.) of niet voor de behandeling nodig zijn (boeken, tijdschriften, flyers) worden uit de behandelruimte verwijderd.
 • Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.
 • Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);
 • Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
 • Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen (lakentjes op behandeltafels, etc.). 
 • Naar wens en behoefte vindt er ook energetische reiniging met salie, teatree olie of -spray plaats;
 1. Wij bepalen telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klantendossier.
  Wij behandelen:
 • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) 
 • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
 • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 1. Wij bevestigen schriftelijk de gemaakte afspraak.
  Wij nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.
 1. Cliënten komen in principe alleen naar de praktijk
  Wij vragen cliënten in principe alleen naar de praktijk te komen. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laten wij cliënten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. Als een praktijkruime in de eigen woning is gevestigd worden jassen niet op de gezinskapstok opgehangen, ontmoet de cliënt geen gezinsleden op weg naar de praktijkruimte. Eventuele trapleuningen naar een praktijkruimte op een hoger gelegen verdieping worden voor en na elke behandeling gereinigd.
 1. Cliënten nemen hun eigen waterflesje mee
  Wij vragen cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water,
 1. Wij informeren naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak
  Wij vragen cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.
 1. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol
  Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen.
 1. Wij blijven altijd minimaal op 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage
  Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.
 1. Wij wassen onze handen voor en na elke massage
  Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.
 1. Wij dragen desgewenst extra mondbescherming (op vrijwillige basis)
  Indien dit door de therapeut en/of cliënt gewenst wordt dragen wij en/of de cliënt (optioneel) een mondkapje.
 2. Wij sturen cliënten een factuur en/of betaalverzoek.
  Wij zullen u een factuur sturen en desgewenst ook een betaalverzoek. Wij accepteren dus geen contante betalingen.
 3. Wij rekenen geen annuleringskosten.
  Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.
 1. Wij informeren onze cliënten over deze voorwaarden
  Bij het maken van afspraken informeren wij onze cliënten actief over deze condities. Wij sturen deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, hebben de afspraken zichtbaar in onze praktijk hangen, en plaatsen het document op onze website.
 1. Wij aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen
  In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting

Corona richtlijnen Baboe-Balans

Uw gezondheid staat bij mij op 1!  Ik stel alles in het werk om u veilig aan te raken:

 1. Ik ben zelf gezond en ik en mijn gezinsleden vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 2. Mijn praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de (relevante delen uit de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (zie het protocol op onze website).
 3. Ik tref extra hygiënische maatregelen zoals het schoonmaken van vloeren, oppervlakten, klinken, aanraakvlakken, ventilatie.
 4. U neemt uw eigen hoeslaken en 2 badlakens mee.
 5. Ik zal u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen om te bepalen of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in uw klantendossier. Ik behandel:
  • personen zonder symptomen passend bij COVID-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38°C koorts) waarbij ook eventuele gezinsleden geen symptomen vertonen;
  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 6. Wij bevestigen schriftelijk de afspraak met verwijzing naar de link naar het op de website gepubliceerde Corona-protocol . Met het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met dit protocol.
 7. U komt in principe alleen naar de praktijk. Zonodig kan één begeleider worden meegenomen. U neemt uw eigen waterflesje mee,
 8. U kunt bij aankomst wachten onder de overkapping van de praktijkruimte. Ik zal u naar binnen roepen wanneer de behandelruimte vrij is voor u.
 9. Ik informeer naar uw gezondheid op het moment van de afspraak. Als u zich op dat moment onwel voelt, zullen wij een andere afspraak met u maken.
 10. Ik vraag u voor binnenkomst uw handen te reinigen met reinigingsgel, welke klaar staat. Papieren tissues zijn beschikbaar, U kunt deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen. U raakt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aan. Ik schud geen handen (ook niet aan het einde van de behandeling).
 11. Er is geen toiletbezoek mogelijk.
 12. Behalve bij de massage, blijven ik altijd op 1 ½ meter van u, bij binnenkomst, tijdens het voor- en nagesprek, bij vertrek, behalve bij de massage.
 13. Ik was mijn handen voor en na elke massage. Ik draag handschoenen en ik draag tijdens de massage ook mondbescherming en waar nodig een spatbril.
 14. Ik stuur u een betaalverzoek en accepteer geen contante betalingen.
 15. Ik reken geen annuleringskosten zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.
 16. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

Een fijne behandeling gewenst!

Vriendelijke groeten,
Chantal Baboe

Baboe-Balans
T. 06- 53 35 19 78
info@baboe-balans.nl