Coaching

Tijdens een coaching sessie tussen een coach en een cliënt ondersteunt en stimuleert de coach de cliënt om:
Zichzelf te ontwikkelen,
Inzicht in zichzelf krijgen,
Haalbare doelen, dromen en wensen te realiseren,
Persoonlijke effectiviteit in zowel het privé leven als op het werk te verhogen,
Meer plezier in het leven te hebben.

Wat doet de coach voor jou tijdens een coaching sessie? Coaching betekent onder andere dat de coach er helemaal en alleen voor jou is.
De coach:

Luistert oprecht naar je,
Luistert in alle openheid naar je,
Luistert zonder je ooit te veroordelen,
Helpt jou om uit te zoeken wat je werkelijk in je leven wil,
Helpt jou om de dingen uit je leven op een rijtje te zetten.

Welke redenen zijn er te bedenken dat mensen contact opnemen met een coach? Wat wil de cliënt bereiken? Te denken valt aan:
Inzicht in het eigen gedrag,
Inzicht krijgen van het eigen motivatie gedrag,
Gedragsverandering,
Angsten overwinnen,
Onzekerheid overwinnen,
Innerlijke conflicten oplossen,
Psychische klachten verminderen,
Balans vinden tussen werk en privé,
Gelukkiger leven,
Succesvoller leven,
Steuntje in de rug,
Verandering doorvoeren in het leven.

Coaching in het tempo van de cliënt

Een coaching sessie is een unieke sessie. Geen enkele sessie tussen een coach en een cliënt lijkt op elkaar. Om vorderingen te kunnen maken, zal de coach altijd het tempo van de cliënt aannemen. Door de gestelde vragen van de coach moet de cliënt gaan nadenken over zijn (haar) leven. Zodra er nieuwe inzichten zijn ontstaan bij de cliënt zal de coach het coaching proces stap voor stap verder laten ontwikkelen.